Erklæring fra EU-formannskapet om Liberia (13.06.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om Liberia (13.06.03)

Den europeiske union er dypt bekymret over den siste tids opptrapping av kamp- og voldshandlinger i Liberia og de økte lidelser for det liberiske folk. Den europeiske union oppfordrer alle stridende parter til umiddelbart å innstille alle fiendtligheter, respektere internasjonal humanitær rett, sikre beskyttelse for humanitære tiltak og gi humanitære aktører adgang til territorium under deres kontroll.

Den europeiske union fordømmer alle forsøk fra væpnede opprørsgruppers side på å tilrane seg makten i Liberia. Den oppfordrer også alle stridende parter til å innstille fiendtlighetene umiddelbart og søke å løse krisen i Liberia gjennom forhandlinger. EU minner nabostatene om deres forpliktelser i henhold til resolusjon 1478 (2003) fra FNs sikkerhetsråd.

Den europeiske union uttrykker sin fulle støtte til fredssamtaler i Ghana, i regi av ECOWAS og i tråd med konklusjonene fra den internasjonale kontaktgruppen for Liberia. Den europeiske union oppfordrer alle involverte parter i Liberia til å benytte denne muligheten til å oppnå fred, forsoning og demokratisk reform i Liberia. Den europeiske union er fortsatt forpliktet på å støtte en helhetlig ramme for fred som en følge av denne dialogen, også gjennom formannskapets spesialutsending til landene i Mano River Union, Hans Dahlgren.

Den europeiske union gjentar sin sterke støtte til særdomstolen i Sierra Leone i dens avgjørende innsats for å stille hovedgjerningsmennene bak de alvorlige bruddene på internasjonal humanitær rett i Sierra Leone for retten. Det er Den europeiske unions syn at tiltalen mot Charles Taylor ikke bør være til hinder for fredsforhandlingene i Ghana. Den europeiske union oppfordrer president Charles Taylor til å samarbeide med særdomstolen.

De tiltredende landene Den slovakiske republikk, Den tsjekkiske republikk, Estland, Kypros Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovenia og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlemmer av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.