Erklæring fra EU-formannskapet om Moroni-avtalen på Komorene (15.01.04)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om Moroni-avtalen på Komorene (15.01.04)

Den europeiske union ser med glede på inngåelsen av Moroni-avtalen 20. desember 2003, noe som innebærer et avgjørende skritt i forsoningsprosessen på Komorene. Den berømmer den vilje til kompromiss som de komoriske partene har lagt for dagen ved å inngå denne avtale.

Den europeiske union setter pris på den rolle Den afrikanske union har spilt, og det avgjørende bidraget fra Sør-Afrika i forbindelse med inngåelsen av avtalen.

Den europeiske union er fast bestemt på å støtte gjennomføringen av Moroni-avtalen fullt ut.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.