Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Erklæring fra EU-formannskapet om Senegals amnestilov “Ezzan” (11.03.05)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om Senegals amnestilov “Ezzan” (11.03.05)

Den 17. februar 2005 rettet EUs troika, som ledd i unionens regelmessige politiske dialog med Senegal og i medhold av artikkel 8 i Cotonou-avtalen, en diplomatisk henvendelse i Dakar til Republikken Senegals utenriksministerium i anledning "Ezzan"‑loven om amnesti, som landets nasjonalforsamling vedtok 7. januar.

Troikaen viste blant annet til forfatningsrådets avgjørelse om at artikkel 2 er i strid med forfatningen, men at rådet ikke har kompetanse til å bedømme om loven er i samsvar med bestemmelsene i en internasjonal traktat eller overenskomst.

EUs troika bekreftet videre sin fortsatte støtte til betingelsesløs overholdelse av rettsstatsprinsippene og menneskerettighetene, noe Senegal også har vist at landet legger vekt på ved å ratifisere en rekke internasjonale avtaler. Troikaen gjentok at det er EUs holdning at ingen straffbar handling må gå ustraffet, uansett begrunnelse.

De tiltredende landene Bulgaria og Romania, søkerlandene Tyrkia og Kroatia*, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Albania, Bosnia-Hercegovina, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia og Montenegro, samt EFTA-landene Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.

* Kroatia omfattes fortsatt av stabiliserings- og assosieringsprosessen.