Erklæring fra EU-formannskapet om Sudan i anledning undertegningen av en fullverdig fredsavtale i Nairobi 9. januar 2005 (11.01.05)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om Sudan i anledning undertegningen av en fullverdig fredsavtale i Nairobi 9. januar 2005 (11.01.05)

Den europeiske union uttrykker stor tilfredshet med at det er undertegnet en fullverdig fredsavtale mellom Sudans regjering og Det sudanske folks frigjøringsbevegelse/hær (SPLM/A). Med denne avtalen settes det sluttstrek for en av de mest langvarige og ødeleggende konfliktene som har funnet sted på det afrikanske kontinentet, en konflikt som har kostet to millioner mennesker livet. Avtalen baner veien for en bred politisk prosess til fremme av fred og utvikling i alle deler av Sudan.

Den europeiske union roser partene i konflikten, IGAD ( Intergovernmental Authority on Development) og IGADs mekler, general Lazarus Sumbeiywo, samt alle internasjonale observatører for å ha medvirket til dette historiske resultatet. EU gir Kenyas regjering anerkjennelse for å ha stått som vertskap for og bidratt til å videreføre forhandlingene.

Den europeiske union oppfordrer Sudans regjering og SPLM/A til omgående å sørge for at avtalen i sin helhet blir gjennomført, og bekrefter at den fortsatt støtter de internasjonale bestrebelsene på å konsolidere avtalen i nært samarbeid med De forente nasjoner, Den afrikanske union og IGAD.

Men det er ikke mulig å oppnå varig fred i Sudan før konflikten i Darfur og andre konflikter i landet, særlig i den østre delen, har fått sin politiske løsning. Den europeiske union oppfordrer partene innstendig til å gripe denne anledningen og medvirke til gjenoppretting av freden i alle deler av Sudan.

Den europeiske union beklager på det sterkeste at voldshandlingene i Darfur på nytt har blusset opp, og fordømmer de gjentatte bruddene på våpenhvilen, noe samtlige parter i konflikten må ta sin del av ansvaret for. Den nye voldsbølgen i Darfur kan ikke få annet enn negative konsekvenser for den innsats det internasjonale samfunn er beredt til å yte for å bidra til gjenoppbyggingen av landet, i nord så vel som i sør. Den europeiske union oppfordrer alle dem som har undertegnet fredsavtalen, og alle aktører i konflikten til å søke å finne en rimelig og varig løsning på konflikten. EU merker seg i den forbindelse at John Garang har uttrykt ønske om å delta i samtalene i Abuja. Den videre utviklingen av forbindelsene mellom EU og Sudan, ikke minst med hensyn til de ulike partene i konflikten, vil i stor grad avhenge av at alle parter bestreber seg på å oppnå fred.

Søkerlandene Bulgaria, Romania, Tyrkia og Kroatia*, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Albania, Bosnia-Hercegovina, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia og Montenegro, samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.

* Kroatia omfattes fortsatt av stabiliserings- og assosieringsprosessen.