Erklæring fra EU-formannskapet om Tibet (06.07.05)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om Tibet (06.07.05)

Den europeiske union ser med tilfredshet på den fjerde runden i forhandlingene mellom Dalai Lamas utsendinger og kinesiske regjeringsmedlemmer, som fant sted i Folkerepublikken Kinas ambassade i Bern i Sveits i tiden 30. juni–1. juli i år.

EU er en sterk tilhenger av fortsatt dialog, en dialog Unionen håper vil føre til reelle forhandlinger som kan munne ut i en fredelig og varig løsning for Tibet som begge parter kan godta.

De tiltredende landene Bulgaria og Romania, søkerlandene Tyrkia og Kroatia*, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Albania, Bosnia-Hercegovina, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia og Montenegro, EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), samt Ukraina og Republikken Moldova slutter seg til denne erklæring.

* Kroatia omfattes fortsatt av stabiliserings- og assosieringsprosessen.