Erklæring fra EU-formannskapet om Venezuela (05.06.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om Venezuela (05.06.03)

Den europeiske union gratulerer regjeringen og opposisjonen i Venezuela i anledning den politiske avtalen som ble undertegnet 29. mai. Den europeiske union verdsetter også den uvurderlige innsatsen som generalsekretæren i Organisasjonen av amerikanske stater, Carter-senteret og FNs utviklingsprogram har gjort de syv siste månedene for å lette meklingen mellom regjeringen og representantene for opposisjonen. Den europeiske union oppfordrer samtlige parter til omgående å gå i gang med den nødvendige oppfølgingen ved for eksempel å gjenopprette valgrådet, ajourføre manntallslistene samt gjennomføre andre forberedende tiltak som er nevnt i avtalen. Den europeiske union er rede til å bistå ved gjennomføringen av avtalen og å yte teknisk bistand ved forberedelsene til alle valgsamråd.

Den europeiske union uttrykker håp om at den nye avtalen vil innebære et avgjørende skritt og et solid grunnlag i arbeidet med å løse den politiske krisen i Venezuela innenfor rammen av forfatningen, rettsstatens normer og de demokratiske prinsipper.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.