Erklæring fra EU-formannskapet om Zimbabwe (20.02.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om Zimbabwe (20.02.03)

Den europeiske union uttrykker bekymring over det økende antall tilfeller av vilkårlig arrestasjon, umenneskelig behandling og tortur av medlemmer av opposisjonen og organisasjoner i det sivile samfunn i Zimbabwe. Bare siden 1. januar 2003 er sju parlamentsmedlemmer for det demokratiske opposisjonspartiet MDC blitt arrestert i tillegg til flere andre MDC-ledere og -tilhengere. Det foreligger pålitelige og bekreftede meldinger om umenneskelig behandling og tortur av et parlamentsmedlem for MDC, Job Sikhala, menneskerettighetsadvokaten Gabriel Shumba og tre medlemmer av Harare Combined Resident Association samt av andre personer som ble arrestert i samme forbindelse. Det er også kommet meldinger om at andre ledende medlemmer av opposisjonen i samme tidsrom er blitt torturert mens de befant seg i politiets varetekt.

Harares borgermester Elias Mudzuri er i embets medfør også blitt systematisk trakassert, senest 29. januar da politi og enheter fra hæren avbrøt et møte med byens innbyggere ved å benytte tåregass mot og vilkårlig angripe møtedeltakerne.

Den europeiske union er likeledes bekymret over den senere tids voldshandlinger begått av ungdom fra begge de politiske partiene i forbindelse med lokalvalget i Harares valgkrets Kuwadzana, der et medlem av regjeringspartiet Zanu-PF, Tunderay Mangwiro, ble drept.

Den europeiske union oppfordrer begge de politiske partiene til å sikre at prinsippet om frie og rettferdige valg fullt ut overholdes under de forestående suppleringsvalgene.

Den europeiske union følger nøye forløpet av rettssaken mot opposisjonspartiets leder Morgan Tsvangirai, og er seg fullt ut bevisst den betydning og de konsekvenser resultatet av rettssaken vil få for den demokratiske pluralismens fremtid i dette landet.

Den europeiske union oppfordrer Zimbabwes regjering, som er forpliktet til å sikre at menneskerettighetene og de grunnleggende friheter overholdes, til å sette en stopper for all form for trakassering av og trussel- og voldsbruk mot opposisjonen og medlemmer av det sivile samfunn. Den europeiske union oppfordrer også MDC til å avstå fra voldsbruk.

Den europeiske union oppfordrer regjeringen og opposisjonen til å innlede en reell dialog om en felles strategi for å løse de enorme problemene Zimbabwe står overfor på det politiske, humanitære, samfunnsmessige og økonomiske plan.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.