Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Erklæring fra EU-formannskapet om ajourføringen av EUs liste over visumforbud og båndlegging av midler (20.01.04)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om ajourføringen av EUs liste over visumforbud og båndlegging av midler (20.01.04)

Den europeiske union er fortsatt bekymret over situasjonen i Burma/Myanmar, og meddeler at den har ajourtført sin liste over visumforbud og båndlegging av midler. Listen gjelder medlemmer av det nasjonale rådet for fred og utvikling, ministre, høyere offiserer, medlemmer av Union Solidarity and Development Association (USDA), statseide foretak og personer som nyter godt av regjeringens økonomiske politikk, samt deres familier. Ajourføringen kommer som et resultat av de siste utskiftningene i regjeringen i Burma/Myanmar.

Den europeiske union har merket seg kunngjøringen fra Burma/Myanmars regjering om at den vil sammenkalle det nasjonale konventet i 2004 og legge fram et forslag til grunnlov. Den europeiske union oppfordrer regjeringen i Burma/Myanmar til snarest mulig å innlede en reell og meningsfylt politisk dialog med NLD og andre politiske grupperinger om en prosess som kan føre til nasjonal forsoning. EU gir sin fulle tilslutning til anmodningen fra FNs generalsekretær om å la hans spesialutsending, Tan Sri Ismail Razali, returnere til Burma/Myanmar så snart som mulig.

Den europeiske union vil fortsatt følge situasjonen i Burma/Myanmar, og er rede til å handle i tråd med den videre utviklingen i landet.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, søkerlandene Bulgaria og Romania, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen og potensielle søkerland, Albania, Bosnia-Hercegovina, Kroatia, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia og Montenegro, samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.