Erklæring fra EU-formannskapet om de seneste militærangrepene i Bujumbura, Burundi (11.07.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om de seneste militærangrepene i Bujumbura, Burundi (11.07.03)

Den europeiske union uttrykker dyp bekymring over opptrappingen av fiendtlighetene i Burundi, og oppfordrer de stridende partene til omgående å innstille kamphandlingene og vise den største tilbakeholdenhet. Sikkerheten til sivilbefolkningen, som allerede har lidd nok som følge av at det ikke er funnet en fredelig løsning på konflikten i Burundi, må gis ubetinget prioritet.

Tragedien i Burundi kan ikke løses militært. Det er bare gjennom forhandlinger og ved å overholde inngåtte forpliktelser at det er mulig å gjenopprette den etterlengtede freden for folket i Burundi.

Den europeiske union oppfordrer innstendig overgangsregjeringen og Palipehutu-FNL under Agathon Rwasas ledelse til å vise velvilje, slik at det kan innledes en konstruktiv dialog med sikte på å få i gang fredsforhandlinger.

Den europeiske union oppfordrer overgangsregjeringen og CNDD-FDD under Pierre Nkurunzizas ledelse til omgående og samvittighetsfullt å gjennomføre våpenhvileavtalen av 2. desember 2002, og til å iverksette nødvendige tiltak for å få løst de problemer som gjenstår.

Den europeiske union henstiller videre til alle aktører i subregionen å avstå fra å yte noen form for støtte til partene i konflikten i Burundi, og å respektere det burundiske folks ønske om fred.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.