Erklæring fra EU-formannskapet om de siste overtredelsene av den blå linjen (12.08.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om de siste overtredelsene av den blå linjen (12.08.03)

Den europeiske union fordømmer på det sterkeste Hizbollah-militsens fornyede angrep på israelske mål, som har ført til at en sivilperson har mistet livet og flere er blitt skadd.

Den europeiske union uttrykker sin medfølelse og solidaritet med ofrenes familier og Israels regjering. EU oppfordrer Libanon og alle øvrige berørte aktører i regionen til å gjøre hele sin innflytelse gjeldende for å hindre at Hizbollah på nytt går til angrep på israelske mål.

Den europeiske union oppfordrer samtlige parter til å bidra til at situasjonen ikke forverres ytterligere, og til fullt ut å respektere den blå linjen som FN har opprettet. I denne avgjørende fasen må alle parter utvise størst mulig moderasjon for å unngå at det legges hindringer i veien for den fredsløsning som er skissert i det såkalte veikartet for fred.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.