Erklæring fra EU-formannskapet om den aserbajdanske presidents benådning av politiske fanger. [30.03.05)

Erklæring fra EU-formannskapet om den aserbajdanske presidents benådning av politiske fanger. [30.03.05)

Den europeiske union ser med glede på at Aserbajdsjans president Alijev den 20. mars 2005 undertegnet et dekret som benåder 115 fanger, hvorav 53 betegnes som «politiske fanger» av Europarådets eksperter. Den europeiske union noterer med tilfredshet at de politiske lederne som ble fengslet etter hendelsene i oktober 2003, nå er frigitt.

Aserbajdsjan har dermed kommet et skritt videre i retning av å oppfylle sine forpliktelser overfor Europarådet.

Den europeiske union er imidlertid fortsatt svært bekymret over situasjonen for de politiske fanger som fremdeles er i forvaring, og anmoder Aserbajdsjans regjering om å frigi dem umiddelbart og overholde sine forpliktelser overfor Europarådet og OSSE.

«De tiltredende landene Bulgaria og Romania, søkerlandet Kroatia*, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Albania, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia, Bosnia‑Hercegovina, Serbia og Montenegro, samt EFTA‑landene Island og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.»