Erklæring fra EU-formannskapet om den første saken ved Sierra Leones særdomstol (25.03.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om den første saken ved Sierra Leones særdomstol (25.03.03)

Den europeiske union gleder seg over særdomstolen i Sierra Leones hurtige og grundige saksbehandling. Dette er en viktig milepel i arbeidet for fred, rettferdighet og forsoning for folket i Sierra Leone.

Den europeiske union bekrefter sin sterke støtte til særdomstolen i Sierra Leone og dens avgjørende innsats for å stille hovedgjerningsmennene bak de alvorlige bruddene på internasjonal humanitær rett i Sierra Leone for retten.

Den europeiske union gjentar at den setter pris på den innsatsen som gjøres av sannhets- og forsoningskommisjonen i arbeidet for å bidra til å hele sårene i samfunnet i Sierra Leone.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.