Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Erklæring fra EU-formannskapet om den formelle flyttingen av de føderale overgangsinstitusjonene til Somalia (17.06.05)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om den formelle flyttingen av de føderale overgangsinstitusjonene til Somalia

(17.06.05) Den europeiske union ser med glede på den formelle flyttingen av Somalias føderale overgangsinstitusjoner, som ble innledet 13. juni. Overgangsinstitusjonene må nå vise at de er i stand til å fastsette sine prioriteringer og opprette en styringsstruktur med sikte på å få gjenoppbygd en fungerende stat. Den europeiske union er rede til å støtte de føderale overgangsinstitusjonene som nå flyttes til Somalia.

Den europeiske union roser de pågående bestrebelsene på å stabilisere Mogadishu og det sivile samfunns fremtredende rolle i denne forbindelse. Sikkerhets- og stabiliseringsplanen for Mogadishu må godkjennes som ledd i en nasjonal plan. Den europeiske union er rede til å støtte en overordnet nasjonal sikkerhetsplan, og bekrefter at den fortsatt er villig til å drøfte sikkerhetsspørsmål innenfor rammen av samordnings- og overvåkingskomiteen (Coordination and Monitoring Committee).

Den europeiske union minner om nødvendigheten av å videreføre prosessen med inkluderende dialog og forsoning innenfor rammen av Somalias føderale overgangsinstitusjoner. Denne prosessen må ikke få hindres av dem som heller ønsker å destabilisere enn å gjenoppbygge Somalia som nasjon.

Den europeiske union oppfordrer på det sterkeste samtlige medlemmer av de føderale overgangsinstitusjonene til å stå fast ved sitt engasjement for fredsprosessen ved fullt ut, og på grunnlag av et føderalt overgangscharter, å underkaste seg sine respektive overgangsinstitusjoners autoritet (nasjonalforsamling, regjering og presidentembete) og å forplikte seg til å løse uoverensstemmelser dem imellom innenfor denne rammen. Den europeiske union vil ikke være villig til å samarbeide med enkeltstående parter utenom den omforente rammen for de føderale overgangsinstitusjonene.

Den europeiske union oppfordrer FNs generalsekretærs spesialutsending og Somalias statsminister til snarest mulig å kalle sammen et møte på høyt nivå i samordnings- og overvåkingskomiteen med deltakelse av de føderale overgangsinstitusjonenes øverste representanter, slik at de i fellesskap kan drøfte politiske spørsmål og gjennomføringen av de oppgaver overgangsinstitusjonene har gitt umiddelbar prioritet som ledd i programmet for hurtig bistand (Rapid Assistance Programme).

Samordnings- og overvåkingskomiteen samt prinsipperklæringen som ble vedtatt på møtet om Somalia i Stockholm 29. oktober 2004, står for Den europeiske union fortsatt som den sentrale mekanismen for dialog mellom det internasjonale samfunn og Somalia. Den europeiske union har tillit til at det på nytt vil bli fremdrift i prosessen, slik at samordnings- og overvåkingskomiteen kan forbli det reelle forum for dialog og mobilisering av internasjonal støtte til Somalia.

De tiltredende landene Bulgaria og Romania, søkerlandene Tyrkia og Kroatia*, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Albania, Bosnia-Hercegovina, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia og Montenegro, EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), samt Ukraina og Republikken Moldova slutter seg til denne erklæring.

* Kroatia omfattes fortsatt av stabiliserings- og assosieringsprosessen.