Erklæring fra EU-formannskapet om den nasjonale forsoningsprosessen i Somalia (16.12.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om den nasjonale forsoningsprosessen i Somalia (16.12.03)

Den europeiske union noterer med tilfredshet at IGADs meklingsutvalg har besluttet å sammenkalle et møte mellom somaliske ledere i Kenya for å forberede den tredje og avsluttende fasen i Mbagathi-konferansen. EU oppfordrer innstendig alle somaliske ledere som deltar i forsoningsprosessen, til å gi et konstruktivt bidrag til møtet mellom lederne i den hensikt å forene motsetningene dem imellom og å komme fram til en avtale som sikrer en sterk regjering og en varig løsning på konflikten i Somalia.

Den europeiske union ser også med tilfredshet på den sterke viljen til fred i Somalia som er kommet til uttrykk hos de afrikanske lederne som deltar på møtet, først og fremst Kenyas president Kibaki, som er vert for konferansen, Mosambiks president Chissano, som er formann i Den afrikanske union, Ugandas president Museveni, som er formann i IGAD, samt Alpha Oumar Konare, som er formann i Den afrikanske unions kommisjon.

Den europeiske union er overbevist om at dersom resultatet av den nasjonale forsoningskonferansen ikke har bred forankring og omfatter alle parter, kan det føre til at situasjonen i Somalia forverres og nører opp under nye og enda mer voldelige konflikter i landet. EU oppfordrer derfor på det sterkeste alle somaliske ledere som ikke har kunnet vende tilbake til Kenya, til omgående å gjøre dette, slik at de kan bidra til en politisk løsning som gagner det somaliske folk.

Den europeiske union roser den innsats IGAD og IGADs medlemsstater har gjort for å få fremdrift i fredsforhandlingene, og bekrefter sin fulle og vedvarende støtte til den IGAD-støttede nasjonale forsoningsprosessen, som er det eneste reelle alternativet dersom man skal lykkes med å gjenopprette et effektivt styre, fred og stabilitet i Somalia.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.