Erklæring fra EU-formannskapet om den rettslige oppfølgingen etter massakren i Itaba i Burundi (06.03.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om den rettslige oppfølgingen etter massakren i Itaba i Burundi (06.03.03)

I formannskapets erklæring av 25. september 2002 på Den europeiske unions vegne i anledning massakren i Itaba i Burundi krevde Den europeiske union en nøytral og uavhengig granskning for raskt å få fastslått kjensgjerningene og brakt på det rene hvem som er ansvarlig, slik at de kan stilles for retten og dømmes i samsvar med prinsippene om tilbørlig rettsforfølgning.

Rettssaken mot to offiserer fra hæren, som nylig sto tiltalt i forbindelse med massedrap av sivile utført av hæren i Itaba 9. september 2002, oppfylte ikke minstekravene til rettslig standard.

Den europeiske union oppfordrer derfor overgangsregjeringen i Burundi til snarest mulig og fullt ut å anvende disse standardene på alle enkeltindivider som er ansvarlig for denne massakren på sivile fra hærens side, slik FNs høykommissær for menneskerettigheter fremhevet under sitt besøk i Bujumbura.

Den europeiske union minner alle parter i konflikten om at de i henhold til internasjonal humanitær rett plikter å respektere sivilbefolkningen.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.