Erklæring fra EU-formannskapet om den senere tids utvikling i Ecuador. (22.05.05)

Erklæring fra EU-formannskapet om den senere tids utvikling i Ecuador (22.04.05)

Den europeiske union ser fortsatt med dyp bekymring på den urolige politiske og sosiale situasjonen i Ecuador.

Den europeiske union beklager dødsfallene i forbindelse med demonstrasjonene nylig, og henstiller til regjeringen og de politiske krefter å finne en fredelig og konsensusorientert løsning på den rådende krisen gjennom forhandlinger, slik at den konstitusjonelle situasjonen raskt kan normaliseres.

Den europeiske union krever at alle krefter settes inn på å styrke den demokratiske prosessen og statsinstitusjonene, samtidig som loven, de grunnleggende friheter og maktfordelingsprinsippet respekteres.

De tiltredende landene Bulgaria og Romania, søkerlandene Tyrkia og Kroatia*, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Albania, Bosnia-Hercegovina, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia og Montenegro, samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.

* Kroatia omfattes fortsatt av stabiliserings- og assosieringsprosessen.