Erklæring fra EU-formannskapet om den siste tids utvikling i Elfenbenskysten (22.09.03)

Erklæring fra formannskapet på vegne av Den europeiske union om den siste tids utvikling i Elfenbenskysten (22.09.03)

EU vil på det sterkeste fordømme ethvert forsøk på direkte eller indirekte voldsbruk i den politiske prosessen i Elfenbenskysten, såvel som enhver trussel mot lov, orden og stabilitet i landet. EU bekrefter sin fulle tiltro og støtte til den nasjonale forsoningsprosessen, på grunnlag av Linas-Marcoussis-avtalene.

EU er tilfreds med at den nasjonale forsoningsregjeringen nå er fulltallig, og oppmuntrer denne regjering til umiddelbart å gå videre langs veien mot forsoning i Elfenbenskysten. Med det aller første må de væpnede opprørsstyrkene avgrenses, avvæpning må finne sted og administrasjonen må gjenopprettes over hele det nasjonale territoriet. Gjennomføringen av de reformer som er nevnt i Marcoussis-avtalene, må føre et forenet og samlet Elfenbenskysten fram til troverdige, gjennomsiktige og åpne valg i 2005.

EU oppmuntrer republikkens president til å fortsette langs forsoningens og demokratibyggingens vei, med sikte på at det skal holdes valg i 2005.

EU støtter statsministeren i hans praktisk rettede tiltak for å effektivisere regjeringens arbeid med forsoning og gjenoppbygging i landet.

EU vil innstendig oppfordre alle parter, og særlig de nye kreftene, til å overvinne all mistro og på en konstruktiv måte forplikte seg til å søke å virkeliggjøre de store målene, som er demokratioppbygging og økonomisk gjenreisning i landet.

EU oppfordrer de konstitusjonelle parter, og alle politiske og sosiale krefter i landet, til å forplikte seg vilkårsløst til å opptre på en konstruktiv måte, med sikte på å gjenopprette tilliten og styrke den nasjonale forsoningsprosessen.

Den europeiske union er tilfreds med at grensen mot Burkina Faso er gjenåpnet, som en opptakt til å gjenåpne jernbanetrafikken mellom de to landene.

De tiltredende landene Den slovakiske republikk, Den tsjekkiske republikk, Estland, Kypros Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovenia og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlemmer av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.