Erklæring fra EU-formannskapet om det forestående presidentvalget i Serbia (07.11.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om det forestående presidentvalget i Serbia (07.11.03)

På bakgrunn av det forestående presidentvalget i Serbia minner Den europeiske union om sitt tilsagn om å støtte konsolideringen av demokratiet og de demokratiske institusjoner i Serbia, og uttrykker håp om et positivt utfall av valget, noe som vil innebære et viktig skritt i den forbindelse.

Samtidig konstaterer Den europeiske union at det ville vært lettere å få gjennomført valget med godt resultat dersom valgreglene var blitt oppdatert.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.