Erklæring fra EU-formannskapet om drapet på en utsending fra ICRC og om sikkerheten for personell i Kandahar-provinsen i det sørlige Afghanistan (08.04.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om drapet på en utsending fra ICRC og om sikkerheten for personell i Kandahar-provinsen i det sørlige Afghanistan (08.04.03)

Den europeiske union er dypt sjokkert over det kaldblodige drapet på en utsending fra Den internasjonale Røde Kors-komiteen som fant sted torsdag i Kandahar-provinsen i det sørlige Afghanistan. Den europeiske union fordømmer denne handlingen og gjerningsmennene, og overbringer sin sine dypeste kondolanser til offerets familie og ICRC.

Dette drapet er den mest alvorlige av en rekke episoder som har funnet sted rundt om i Afghanistan i løpet av de siste månedene, særlig i provinsene i sør. Den europeiske union tar avstand fra de mange tilfeller av overgrep, avledning av bistand, trusler, trakassering og utpressing som fortsatt begås i Afghanistan både mot det afghanske folk og internasjonale bistandsarbeidere.

Den europeiske union minner om sin støtte til gjenoppbyggingen av Afghanistan og om sin faste beslutning om ikke å bøye seg for terror og trusler. Den uttrykker sin takknemlighet overfor internasjonale organisasjoner og bistandsarbeidere som har valgt å bli og fortsette sin innsats i Afghanistan, særlig de som befinner seg i de mest vanskeligstilte provinsene. Den europeiske union forsikrer dem om sin fortsatte støtte under disse vanskelig forholdene – som dessverre stadig forverrer seg.

Den europeiske union gleder seg over de første skritt som nylig ble tatt av Den afghanske overgangsmyndigheten for å styrke sikkerheten langs de viktigste hovedveiene. Den mener det er avgjørende at omfattende nye tiltak raskt settes inn med støtte fra det internasjonale samfunn for å trygge sikkerheten i hele landet og gjenopprette et gunstig klima for en gjenoppbygging av Afghanistan og for iverksettelse av humanitær og langsiktig bistand.

Den europeiske union har i denne sammenheng sterk tro på at en avvæpning av ulike væpnede fraksjoner bør gjennomføres snarest.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.