Erklæring fra EU-formannskapet om en giverlandskonferanse for Kypros (13.02.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om en giverlandskonferanse for Kypros (13.02.03)

Den europeiske union konstaterer at spørsmålet om de betydelige økonomiske ressursene som kreves for å oppnå en fullverdig løsning på det kypriotiske problemet med utgangspunkt i FNs generalsekretærs forslag og de avtalefrister som inngår i denne planen, er av stor betydning for alle kyprioter og følgelig fortjener omfattende politisk og materiell støtte fra det internasjonale samfunn. Den europeiske union støtter derfor FNs forslag om en internasjonal giverlandskonferanse, som skal avholdes kort tid etter at den politiske avtalen er undertegnet og Kypros er gjenforent. Europakommisjonen har allerede kunngjort at den er villig til å stå som arrangør for den aktuelle konferansen etter at den politiske avtalen er undertegnet.

Målet med konferansen vil være å undersøke på hvilke måter det internasjonale samfunn kan bidra med å dekke kostnadene i forbindelse med den politiske løsningen og forsoningen av de to befolkningsgruppene på Kypros.

Den europeiske union har merket seg den brede støtten forslaget har fått, og oppfordrer det internasjonale samfunn og alle internasjonale finansinstitusjoner til å sikre prosjektet økonomisk og bidra til å virkeliggjøre prosjektets mål, noe som vil komme alle kyprioter til gode, og som vil bidra til fred, sikkerhet og stabilitet på Kypros og i regionen for øvrig.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria og Romania samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.