Erklæring fra EU-formannskapet om fredsprosessen i Liberia (21.07.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om fredsprosessen i Liberia (21.07.03)

Den europeiske union understreker betydningen av at våpenhvileavtalen mellom Liberias regjering og representanter for opprørsgruppene Lurd og Model, som ble undertegnet i Accra 17. juni 2003, blir strengt overholdt.

Den europeiske union gjentar sin sterke støtte til fredsforhandlingene under ECOWAS’ ledelse og sin uttalte vilje til å støtte en fullverdig fredsavtale for Liberia. Den oppfordrer samtlige parter til omgående å undertegne en slik fredsavtale med sikte på å gjenopprette freden og stabiliteten i landet og få en slutt på konflikten, som har pågått i mer enn tretten år, og som har forårsaket så mye lidelse for det liberiske folk.

Den europeiske union minner om den alvorlige humanitære situasjonen i Liberia og landets akutte behov for bistand. Den minner også våpenhvileavtalens signatarer om at de er forpliktet til å overholde internasjonal humanitær rett, respektere menneskerettighetene, sørge for beskyttelse for humanitære tiltak samt gi humanitære aktører uhindret adgang til de områder som står under deres kontroll.

Den europeiske union understreker betydningen av en rask utplassering av intervensjonsstyrken/den internasjonale stabiliseringsstyrken, etterfulgt av president Charles Taylors umiddelbare avgang.

Den europeiske union er villig til å vurdere å støtte en slik styrke.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.