Erklæring fra EU-formannskapet om løslatelsen av Riad Al Turk i Syria (26.11.02)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om løslatelsen av Riad Al Turk i Syria (26.11.02)

Den europeiske union ser med glede at Riad Al Turk er løslatt fra fengslet etter et personlig amnesti fra Syrias president 16. november 2002.

Den europeiske union oppfordrer den syriske regjering til å følge opp denne positive beslutningen ved å løslate alle politiske fanger, også de gjenværende ni av de fremtredende representantene for det sivile samfunn som ble arrestert høsten 2001 for på fredelig vis å ha gjort bruk av sin ytringsfrihet.

Den europeiske union vil fortsatt overvåke menneskerettighetssituasjonen i Syria, og vil nøye følge situasjonen for de gjenværende ni representantene for det sivile samfunn, som fortsatt sitter fengslet. Den europeiske union ser frem til å fortsette sin dialog med den syriske regjering om menneskerettighetene.

De sentral- og østeuropeiske landene som er assosiert med Den europeiske union, og de assosierte landene Kypros, Malta og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.