Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Erklæring fra EU-formannskapet om mediesituasjonen i Russland (07.07.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om mediesituasjonen i Russland (07.07.03)

Den europeiske union har merket seg de russiske myndighetenes beslutning om å stanse fjernsynsstasjonen TVS’ sendinger. Dette gir grunn til bekymring.

Den europeiske union er klar over at kommersielle hensyn har hatt betydning for denne beslutningen. Men uansett grunn til at stasjonen nedlegges, vil beslutningen få negative følger for mediemangfoldet, som er en vesentlig del av de verdier som ligger til grunn for samarbeidet mellom EU og Russland. Den europeiske union uttrykker håp om at de russiske myndighetene vil iverksette tiltak som kan støtte opp om og styrke medienes mangfold og uavhengighet.

Den europeiske union uttrykker videre håp om at de foreslåtte endringene i medieloven ikke kommer til å begrense journalistenes muligheter til å informere på en fyllestgjørende og korrekt måte om det forestående valget på ny nasjonalforsamling ("duma") og ny president. Den europeiske union forventer at de russiske myndighetene gjennomfører loven på en ikke-diskriminerende måte som sikrer innsyn, på føderalt, regionalt og lokalt nivå.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.