Erklæring fra EU-formannskapet om oppdatert terrorliste (12.09.03)

EUs erklæring om oppdatert terrorliste (12.09.03)

EU vedtok 12. september en ny versjon av sin liste over personer og organisasjoner tilknyttet terrorvirksomhet. I den nye listen inngår både de sivile og militære deler av Hamas. Norge har sluttet seg til EUs vedtak.