Erklæring fra EU-formannskapet om pressefrihet i Zimbabwe (18.09.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om pressefrihet i Zimbabwe (18.09.03)

Den europeiske union fordømmer stengingen av Daily News, som er Zimbabwes eneste uavhengige avis. Dette er et alvorlig angrep på informasjonsfriheten i Zimbabwe. Bruken av væpnet politi for å tvinge igjennom stengingen, og konfiskeringen av utstyr fra Daily News' kontorer, indikerer at dette er et forsøk på å bringe demokratiske stemmer til taushet og legge bånd på informasjonsmangfoldet i Zimbabwe.

De tiltredende landene Den slovakiske republikk, Den tsjekkiske republikk, Estland, Kypros Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovenia og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlemmer av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.