Erklæring fra EU-formannskapet om situasjonen i Elfenbenskysten (17.12 .02)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om situasjonen i Elfenbenskysten (17.12 .02)

Den europeiske union fordømmer på nytt voldshandlingene som har funnet sted i Elfenbenskysten mot en lovlig valgt regjering.

Den europeiske union bekrefter på nytt sin tilslutning til Den afrikanske unions prinsipper, der all bruk av vold for å oppnå politiske endringer fordømmes.

Den europeiske union understreker nødvendigheten av at alle parter som er berørt av den nåværende krisen, bidrar til å løse konflikten ved hjelp av politiske virkemidler, innstiller fientlighetene og sørger for at alle brudd på menneskerettighetene opphører.

Den europeiske union er rystet over nyheten om funn av massegraver, og gjentar sin fordømmelse av all bruk av vold.

Den europeiske union fordømmer på det sterkeste alle voldshandlinger rettet mot befolkningen, uansett hvem som begår dem.

Den europeiske union foreslår at FN snarest iverksetter en undersøkelse for å få fastslått kjensgjerningene og brakt på det rene hvem som er ansvarlig for bruddene på menneskerettighetene, særlig med hensyn til massegravene.

Den europeiske union fastholder sin støtte til ECOWAS' mekling og ønsker at ECOWAS' fredsbevarende styrke (ECOMOG) snarest sendes til Elfenbenskysten.