Erklæring fra EU-formannskapet om situasjonen i Darfur (07.01.04)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om situasjonen i Darfur (07.01.04)

Den europeiske union følger fortsatt og aktivt utviklingen av situasjonen i den sudanske regionen Darfur, og uttrykker dyp bekymring over at den humanitære situasjonen raskt forverres i området.

Den europeiske union oppfordrer Sudans regjering og SLA ("Sudans frigjøringshær") til fullt ut å overholde våpenhvileavtalen, som ble undertegnet 3. september, og som pålegger begge parter å sikre freden og stabiliteten, og oppfordrer dem til å vende tilbake til forhandlingsbordet for i fellesskap raskt og besluttsomt å komme fram til en løsning. EU oppfordrer partene innstendig til å gjøre sitt ytterste for å påse at menneskerettighetene overholdes fullt ut, og at sivilbefolkningen beskyttes. EU henstiller til partene å sikre FNs organer og organisasjoner samt andre humanitære aktører full og uhindret adgang.

Den europeiske union er rede til å bistå partene på de områder de anser nødvendig.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.