Erklæring fra EU-formannskapet om situasjonen i Liberia (21.03.05)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om situasjonen i Liberia (21.03.05)

Den europeiske union følger nøye situasjonen i Liberia, som befinner seg i en særlig avgjørende fase av overgangsprosessen i landet.

Mange år med borgerkrig, en systematisk utplyndring av ressursene samt overgrep mot sivilbefolkningen har satt dype spor og i stor grad påvirket stabiliteten i hele området rundt elven Mano. Nå som det igjen er fred, gjenoppbyggingen av landet er påbegynt og det er iverksatt avvæpnings-, demobiliserings- og reintegreringsprogrammer, må det ikke spares noen anstrengelser, fremfor alt ikke fra de liberiske myndighetenes side, slik at landet igjen kan få den politiske, økonomiske og sosiale stabiliteten som er nødvendig for egen utvikling, og slik at de befolkningsgruppene som fortsatt er fordrevet, kan få vende tilbake. Den europeiske union ønsker i den forbindelse å minne om at det ikke kan tillates noen form for straffrihet, og at personer som har gjort seg skyldig i kriminelle handlinger, uansett art, må stilles for retten og svare for sine handlinger. Stabilitet er også av avgjørende betydning for velferden og den økonomiske fremtiden til befolkningen i regionen, slik at de kan bryte fattigdommens onde sirkel.

Valget 11. oktober i år vil innebære et vendepunkt. Sett på bakgrunn av de organisatoriske og logistiske problemene som fortsatt gjenstår, oppfordrer Den europeiske union alle politiske krefter og de liberiske overgangsmyndigheter som helhet å samarbeide med hverandre for å sikre at tidsplanen og rammebetingelsene for gjennomføringen av valget blir strengt overholdt.

Den europeiske union har, sammen med sine internasjonale partnere, særlig FN og FNs fredsbevarende operasjon i Liberia, De forente stater, Den vestafrikanske økonomiske samarbeidsorganisasjon (ECOWAS) og Den afrikanske union, forpliktet seg til å gjøre en betydelig innsats i den forbindelse. Den internasjonale kontaktgruppen for landene som grenser til Mano-elven, vil på sitt møte 21. mars ta opp en rekke utviklingsmessige utfordringer Liberia fortsatt står overfor, blant annet i forbindelse med at DDRR-prosessen for avvæpning, demobilisering, rehabilitering og reintegrering i landet må sluttføres.

Den europeiske union oppfordrer videre de liberiske myndigheter til å ta ansvar og sørge for at alle landets ressurser konsentreres om gjenoppbyggingen og Liberias økonomiske fremtid.

Den europeiske union ser med dyp bekymring på overgangsmyndighetenes og de politiske kreftenes vilje i Liberia til å få løst noen av de viktige problemene som fortsatt gjenstår, særlig spørsmålet om korrupsjon, som er kommet fram i de seneste rapportene og undersøkelsene. Ifølge visse nye opplysninger, som lar seg etterprøve i praksis, er det et betydelig omfang av korrupsjon, som stort sett får gå ustraffet. Denne korrupsjonen er ødeleggende både for landets renommé og for den pågående demokratiske prosessen, og kan sette gjennomføringen, og det internasjonale samfunns anerkjennelse, av valget i fare.

De tiltredende landene Bulgaria og Romania, søkerlandene Tyrkia og Kroatia*, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Albania, Bosnia-Hercegovina, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia og Montenegro, samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.

* Kroatia omfattes fortsatt av stabiliserings- og assosieringsprosessen.