Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Erklæring fra EU-formannskapet om uhindret tilgang på humanitær hjelp i Sudan (06.11.02)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om uhindret tilgang på humanitær hjelp i Sudan (06.11.02)

Giverlandenes erklæring om Sudan

De forente stater, Den europeiske union, Norge, Canada, Japan og Sveits ser med glede at Sudans regjering og Det sudanske folks frigjøringsbevegelse (SPLM) 15. oktober undertegnet en intensjonsavtale om å innstille fientlighetene, der begge parter forplikter seg til å gi uhindret tilgang på humanitær hjelp til alle deler av Sudan og til alle nødlidende. Vi forventer at begge parter omgående oppfyller sine forpliktelser for å lette gjennomføringen av humanitære bistandsprogrammer. Vi ser med tilfredshet at fredsforhandlingene i Inter-Government Authority on Development er gjenopptatt, og bifaller den avgjørende rollen Kenyas regjering spiller i denne sammenheng.

Den humanitære situasjonen i Sudan er fortsatt svært vanskelig, særlig i områder som lenge har vært stengt for humanitær hjelp. Giverlandene står parat til å støtte De forente nasjoner og dets samarbeidspartnere i arbeidet med å sikre uhindret tilgang på humanitær hjelp i alle deler av Sudan, herunder med å gjennomføre behovs- og sikkerhetsvurderinger. Vi fremhever betydningen av hjelpearbeidernes sikkerhet etter hvert som de humanitære hjelpeprogrammene trappes opp i Sudan.

De sentral- og østeuropeiske landene som er assosiert med Den europeiske union, og de assosierte landene Kypros, Malta og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.