Erklæring fra EU-formannskapet om undertegningen av våpenhvileavtalen i Burundi (04.12.02)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om undertegningen av våpenhvileavtalen i Burundi (04.12.02)

Den europeiske union merker seg at president Pierre Buyoya, leder for overgangsregjeringen i Burundi, og FDDs leder Pierre Nkurunziza undertegnet en våpenhvileavtale i Arusha i Tanzania 3. desember 2002.

Den europeiske union roser den utrettelige innsatsen African Regional Initiative and Mediation (Afrikas regionale initiativ og mekling) har gjort for å føre partene i konflikten sammen og løse konflikten på fredelig vis gjennom forhandlinger.

Den europeiske union henstiller til partene å benytte seg av denne anledningen til å skape fred i Burundi og i regionen rundt De store sjøer, slik at det burundiske folk, som i altfor lang tid har måttet tåle krig, vold og forsakelser, kan få sine forhåpninger innfridd.

Den europeiske union oppfordrer FNL til å slutte seg til denne viktige og dynamiske prosessen, og til å delta i bestrebelsene på å gjenopprette freden og stabiliteten i Burundi.

Den europeiske union har hele veien støttet fredsprosessen, og bekrefter at den ønsker å gi et vesentlig bidrag til et fredelig og fremgangsrikt Burundi også i fortsettelsen.

De sentral- og østeuropeiske landene som er assosiert med Den europeiske union, og de assosierte landene Kypros, Malta og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.