Erklæring fra EU-formannskapet om undertrykkingen av opposisjonen i Zimbabwe (28.03.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om undertrykkingen av opposisjonen i Zimbabwe (28.03.03)

Den europeiske union fordømmer på det sterkeste den uhørte voldsbruken mot og undertrykkingen av opposisjonen etter protestaksjonene 18.-19. mars 2003. Den europeiske union er særlig bekymret over den senere tids begivenheter, og fordømmer bølgen av vilkårlige arrestasjoner som har rammet om lag 400 opposisjonstilhengere, hvorav mange er blitt mishandlet og til og med torturert av sikkerhetsstyrkene. Minst 250 mennesker måtte til sykehus, et stort antall personer er meldt savnet, og minst ett medlem av det demokratiske opposisjonspartiet MDC er drept.

Den europeiske union oppfordrer Zimbabwes regjering til å respektere den grunnlovsfestede retten folket har til fredelig protest. Streiken 18.-19. mars forløp stort sett fredelig. Til tross for MDCs oppfordringer til fredelig aksjon, fant det sted alvorlige episoder i kjølvannet av protestaksjonene, men dette kan ikke under noen omstendigheter rettferdiggjøre den uhørte voldsbruken overfor opposisjonstilhengerne.

Vi fordømmer på det sterkeste president Mugabes oppfordring 21. og 22. mars til å knuse all demokratisk opposisjon. Det var nettopp disse oppfordringene som utløste den siste voldsbølgen.

Den europeiske union oppfordrer på nytt Zimbabwes regjering til å respektere menneskerettighetene, til omgående å innstille sin voldelige og undertrykkende kampanje og til å stille dem som har benyttet vold og tortur, til ansvar.

Den europeiske union oppfordrer derfor Zimbabwes regjering til å sørge for at resultatet av suppleringsvalgene i valgkretsene Kuwadzana og Highfield gjenspeiler velgernes frie valg.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.