Erklæring fra EU-formannskapet om undertegningen av en fredsavtale i Senegal (12.01.05)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om undertegningen av en fredsavtale i Senegal (12.01.05)

Den europeiske union og dens medlemsstater ser med glede på at Senegals regjering 30. desember 2004 undertegnet en fredsavtale med Bevegelsen av demokratiske krefter i Casamance ( Mouvement des forces démocratiques de la Casamance, MFDC).

Denne avtalen er et uttrykk for de berørte partenes vilje til å finne en endelig politisk løsning på krisen i Casamance. Den europeiske union og dens medlemsstater er overbevist om at avtalen er et viktig skritt i forsoningsprosessen, og oppfordrer de ulike aktørene til omgående å iverksette samtlige tiltak som ble vedtatt 30. desember.

Den europeiske union gjentar at den er villig til å bidra til gjenoppbyggingen av regionen.

Søkerlandene Bulgaria, Romania, Tyrkia og Kroatia*, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Albania, Bosnia-Hercegovina, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia og Montenegro, samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.

* Kroatia omfattes fortsatt av stabiliserings- og assosieringsprosessen.