Erklæring fra EU-formannskapet om unntak fra de særlige tiltak som ble innført ved felles holdning 2002/402/FUSP (07.03.03)

Erklæring fra formannskapet på vegne av Den europeiske union, de tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), om unntak fra de særlige tiltak som ble innført ved felles holdning 2002/402/FUSP

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, erklærer at de deler målsettingene i Rådets felles holdning 2003/140/FUSP av 27. februar 2003 om unntak fra de særlige tiltak som ble innført ved felles holdning 2002/402/FUSP. De vil sørge for at deres nasjonale politikk er i samsvar med denne felles holdning.

Den europeiske union merker seg og ser med glede på denne tilslutningen.