Erklæring fra EU-formannskapet om utfallet av samtalene i Nederland mellom Burundis regjering og FNL (27.01.04)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om utfallet av samtalene i Nederland mellom Burundis regjering og FNL (27.01.04)

Den europeiske union ser med glede på utfallet av samtalene mellom en regjeringsdelegasjon under ledelse av Burundis president Domitien Ndayizeye og en delegasjon fra FNL ("De nasjonale frigjøringsstyrkene") under ledelse av Ibrahim Ntakirutimana, som fant sted i tiden 18.–21. januar i Nederland og med den nederlandske regjering som tilrettelegger.

Den europeiske union uttrykker tilfredshet med at samtalene fant sted i en konstruktiv og hjertelig atmosfære, og munnet ut i en erkjennelse av at det er nødvendig å få en slutt på volden i Burundi, og en uttalt vilje fra partenes side til å fortsette dialogen med sikte på å komme fram til en endelig avtale og innlemme FNL i Burundis statsinstitusjoner.

Den europeiske union ser også med glede på forslaget om å oppnevne en internasjonal granskningskommisjon for å undersøke omstendighetene omkring det tragiske mordet 29. desember 2003 på erkebiskop Michael Courtney, pavens sendemann i Burundi.

EU oppfordrer begge parter innstendig til å fortsette sine bestrebelser på å finne en fredelig løsning på konflikten, og bekrefter på nytt at den er villig til å bistå partene i så måte. Det er viktig at det foreslåtte oppfølgingsmøtet mellom president Ndayizeye og FNL finner sted så snart som mulig.

Den europeiske union oppfordrer Burundis regjering og FNL til omgående å innstille fiendtlighetene, og henstiller til regjeringen og FNL å inngå våpenhvile snarest, som et første og tillitsskapende tiltak til beste for det burundiske folk.

Den europeiske union bekrefter også sin vilje til aktivt å støtte Burundi i gjenreisningen av landet, et arbeid som i mangel av en altomfattende fredsavtale stadig møter alvorlige hindringer som følge av den pågående volden.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, søkerlandene Bulgaria, Romania og Tyrkia, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Albania, Bosnia-Hercegovina, Kroatia, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia og Montenegro, samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.