Evaluering av konkurranseutsetting av drift og vedlikehold i Statens vegvesen

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Dovre Group AS evaluert Statens vegvesens konkurranseutsetting av drifts- og vedlikeholdsoppgaver som startet i 2003.

Les sluttrapporten (pdf)

Se også Samferdselsdepartementets pressemelding av 7. april 2010