Felleserklæring fra De forente stater og EU-formannskapet om den humanitære situasjonen i Liberia, særlig praksisen med tvangsrekruttering (14.04.03)

Felleserklæring fra De forente stater og formannskapet på Den europeiske unions vegne om den humanitære situasjonen i Liberia, særlig praksisen med tvangsrekruttering (14.04.03)

Det internasjonale samfunn har merket seg den omseggripende og dypt foruroligende praksisen med tvangsrekruttering av flyktninger og andre sivilpersoner for å nøre opp under de interne konfliktene i Liberia og Elfenbenskysten. Enkelte aktører som er innblandet i konfliktene i både Liberia og Elfenbenskysten, har tvangsrekruttert mange sivile til å kjempe i disse interne konfliktene.

De forente stater og Den europeiske union beklager dypt tvangsrekrutteringen av flyktninger og andre sivilpersoner for å nøre opp under disse ødeleggende, nedbrytende og meningsløse konfliktene. Tvangsrekruttering av sivile bidrar til at den labile situasjonen både i Liberia og i forbindelse med andre konflikter i regionen blir enda vanskeligere og ytterligere forverret.

Tvangsrekruttering av flyktninger og andre sivilpersoner fører til at hele flyktninge- og sivilsamfunns nøytralitet, status som ikke-stridende part samt sikkerhet settes i fare. Selv om mange av de rekrutterte er unge menn, blir også jenter og kvinner tvunget til å gjøre tjeneste. Videre har vi særlig og med dyp beklagelse merket oss både tvungen og frivillig rekruttering av barn til å delta i konflikten.

Tvangsrekruttering medfører også at de humanitære hjelpearbeiderne i regionen blir mer utsatt, noe som kom mer enn tydelig til uttrykk da tre medarbeidere fra ADRA ("Adventist Deployment and Relief Agency") og fire frivillige fra Elfenbenskystens Røde Kors nylig ble drept. De forente stater og Den europeiske union beklager dødsfallene og tar avstand fra at hjelpearbeidere gjøres til angrepsmål i konflikten.

Alle regjeringer og opprørsgrupper som benytter ulike former for tvang for å rekruttere flyktninger og andre sivilpersoner, deriblant barn, handler i strid med folkeretten.

De forente stater og Den europeiske union

  1. fordømmer disse metodene,
  2. oppfordrer alle parter som medvirker til tvangsrekruttering i Liberia og Elfenbenskysten, til umiddelbart å innstille denne praksisen, og
  3. fremhever det strafferettslige ansvar slike handlinger medfører for de ansvarlige.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.