Felleserklæring fra USA og EU om Somalia (12.05.05)

Felleserklæring fra USA og EU om Somalia (12.05.05)

De forente stater og Den europeiske union ser med glede på Somalias bestrebelser på å inngå en avtale om flytting av landets føderale overgangsinstitusjoner til Somalia, herunder de somaliske partenes bestrebelser på å lette demilitariseringen i Mogadishu, som snarest mulig bør innarbeides i en nasjonal plan.

Forsoningsprosessen i Somalia er inne i en kritisk fase. Det er tvingende nødvendig å få til en avtale om flytting og sikkerhet som er gjennomførbar, og som støttes av de føderale overgangsinstitusjonene. For at denne prosessen skal lykkes, må det somaliske folk, gjennom de føderale overgangsinstitusjonene, selv bestemme hvordan flyttingen av disse institusjonene til Somalia best kan gjennomføres, og gå i gang med den gradvise prosessen fram mot en regjeringsdannelse.

Den europeiske union og De forente stater oppfordrer samtlige somaliske parter innstendig til å fortsette arbeidet for forsoning og dialog og til snarest å komme fram til en avtale som kan lette flyttingen av de føderale overgangsinstitusjonene til Somalia.

Den europeiske union og De forente stater ser også med glede på statsminister Ali Mohammed Ghedis besøk i Mogadishu. Dette besøket innebærer et viktig skritt videre i forsoningsprosessen. Vi beklager imidlertid på det sterkeste massakren som fant sted 3. mai på Mogadishu stadion under statsministerens besøk, og uttrykker vår medfølelse med ofrenes familier og slektninger.

De tiltredende landene Bulgaria og Romania, søkerlandene Tyrkia og Kroatia*, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Albania, Bosnia-Hercegovina, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia og Montenegro, samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.

* Kroatia omfattes fortsatt av stabiliserings- og assosieringsprosessen.