Forbudet mot slaveri og tvangsarbeid

Forbudet mot slaveri og tvangsarbeid

Nedenfor finner du lenker til relevant materiale vedrørende forbudet mot slaveri og tvangsarbeid. Mer informasjon om de mest sentrale konvensjonene og Norges oppfølging av disse er tilgjengelig under inngangen Regelverk og tilsyn i margen til venstre.

Normgrunnlag og overvåkningsorgan

FNs øvrige arbeid for å motarbeide slaveri og tvangsarbeid

Europarådets øvrige arbeid motslaveri og tvangsarbeid

Norske initiativ for å motarbeideslaveri og tvangsarbeid

VEDLEGG