Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av børsforskriften

Fastsatt av Finansdepartementet 11. januar 2011 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven) § 24.

Fastsatt av Finansdepartementet 11. januar 2011 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven) § 24.

I


§ 1 annet ledd annet punktum skal lyde:

Utstedere, unntatt stat, regional eller lokal myndighet i stat, internasjonalt offentlig organ eller organisasjon som minst en EØS-stat er medlem i, EØS-sentralbank og Den europeiske sentralbank, med omsettelige verdipapirer notert på regulert marked, skal ha et revisjonsutvalg eller tilsvarende organ med oppgaver og sammensetning som nevnt i artikkel 41 i direktiv 2006/43/EF.

II


Denne forskriften trer i kraft straks.

 

 

Til toppen