Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift 15. desember 2006 om delegering av myndighet til Skattedirektoratet

Forskrift 15. desember 2006 om delegering av myndighet til Skattedirektoratet

Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2006 med hjemmel i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt § 27 nr. 3.

I

Finansdepartementets myndighet til i forskrift å gi nærmere regler om hva som vil utgjøre et større avvik etter skattebetalingsloven § 27 nr. 3 delegeres til Skattedirektoratet.

II

Forskriften trer i kraft straks.