Forskrift 20. september 2005 nr. 1090 om eksamensreglement for praktisk-teologisk utdanning ved Det praktisk-teologiske seminar

Dette reglement omfatter den utdanning ved Det praktisk-teologiske seminar som kreves for prestetjeneste i Den norske kirke (praktikum).

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen