Forskrift 3. juni 2005 nr. 710 om autorisasjon av kantorer i henhold til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen)

Denne forskrift gjelder for autorisasjon i Norge av kantorer som omfattes av EØS-avtalens bestemmelser om gjensidig godkjenning av kvalifikasjoner for yrkesutøvelse.

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen