Forskrift 3. juni 2005 nr. 712 om autorisasjon av diakoner i henhold til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen)

Denne forskrift gjelder for autorisasjon i Norge av diakoner som omfattes av EØS-avtalens bestemmelser om gjensidig godkjenning av kvalifikasjoner for yrkesutøvelse.

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen