Forskrift 19. mai 1980 nr. 3564 for tilbakelån av arkivsaker fra arkivverket til avleverende institusjoner og embeter

Se forskriften på lovdata.no