Forskrift 25. februar 2000 nr. 298 om Den norske kirkes medlemsregister

Det skal føres register over personer som i samsvar med kirkeloven § 3 er medlem av, eller anses å høre inn under Den norske kirke, jf. kirkeloven § 3 nr. 10 (Den norske kirkes medlemsregister).

 

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen