Forskrift 12. desember 2008 nr. 1331 om vilkår for tillatelse til å trykke Medietilsynets registreringsmerke på omslag og kassett (Forskrift om Medietilsynets registreringsmerke)

Denne forskriften gir regler for distributører som trykker Medietilsynets registreringsmerke direkte på videogrammets omslag. Distributør skal søke Medietilsynet om tillatelse til å trykke registreringsmerket direkte på videogrammets omslag.

Denne forskriften gir regler for distributører som trykker Medietilsynets registreringsmerke direkte på videogrammets omslag. Distributør skal søke Medietilsynet om tillatelse til å trykke registreringsmerket direkte på videogrammets omslag.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov