Forskrift 1. oktober 1998 nr. 1031 om aspirantordning for kunstnere i etableringsfasen

Formålet med tilskuddet er å skape tidsbegrensede aspirantstillinger som skal gi kunstnere i etableringsfasen mulighet til å utvikle seg kunstnerisk og etablere seg i det yrket hun eller han har valgt. Stillingene skal gi aspirantene mulighet til å bedre sin egen kompetanse, og til å arbeide med kunstneriske oppgaver sammen med andre ved virksomhetene.

Se forskriften på lovdata.no