Forskrift 25. mai 1990 nr. 427 om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument

Sjå føresegna på lovdata.no

Tilhøyrande lov

Til toppen