Forskrift 5. januar 1987 nr. 2 om bibliotekstatistikk

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov