Forskrift 16. februar 2001 nr. 195 om regler om sammensetning av og valg til de døvekirkelige organer, og om formene for deres virksomhet.

Forskriften omhandler medlemskap og stemmerett i døvemenighet, sammensetning og valg av Døves menighetsråd, formene for menighetsrådets virksomhet, valg av Døvekirkenes fellesråd, formene for fellesrådets virksomhet, valg til Døvekirkenes fellesmøte og formene for fellesmøtets virksomhet.

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen